боеприпас

боеприпас
šaudmuo statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Sudedamoji ginkluotės dalis tiesiogiai žmonėms kauti, technikai ir įtvirtinimams naikinti, specialiosioms užduotims atlikti – apšviesti, dūmyti, agitacinei medžiagai mėtyti ir kt. Šaudmuo yra: sviedinys ir mina, reaktyvinis sviedinys, raketos ir torpedos kovinė dalis, šaulių ginklų šovinys, granata, aviacinė bomba, sprogstamasis užtaisas, dūmadėžė ir kt. Pagal tai, kuri GP (pajėgų) rūšis naudoja, šaudmuo būna – šaulių ginklų, artilerijos, aviacijos, inžinerinis, jūrų šaudmuo; pagal paskirtį – pagrindinis, specialusis ir pagalbinis; pagal užtaiso pobūdį – įprastinis, erdvinio sprogimo, kasetinis, padegamasis, branduolinis, cheminis, biologinis, kumuliacinis. Pagrindiniai šaudmenys – naikinamieji, griaunamieji; specialieji – šviečiamieji, dūminiai, trasuojamieji, radijo bangų sklidimą trukdantys, agitaciniai ir kt.; pagalbiniai – mokomieji, treniruočių, ginklų bandymo. Įprastiniai šaudmenys užtaisomi brizantinėmis SM. atitikmenys: angl. ammunition; munition rus. боеприпас ryšiai: dar žiūrėkantrinis šaudmuo dar žiūrėkartilerijos šaudmuo dar žiūrėkartilerijos šaudmuo dar žiūrėkkasetinis šaudmuo dar žiūrėkkumuliacinis šaudmuo dar žiūrėkminosvaidžio šaudmuo dar žiūrėksprogstamieji šaudmenys dar žiūrėktuščiasis šaudmuo

Artilerijos terminų žodynas – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. . 2004.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • боеприпас — б/п БП боевой припас б/п Словарь: Словарь сокращений и аббревиатур армии и спецслужб. Сост. А. А. Щелоков. М.: ООО «Издательство АСТ», ЗАО «Издательский дом Гелеос», 2003. 318 с …   Словарь сокращений и аббревиатур

  • боеприпас — šaudmuo statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Karinėse operacijose naudojamas parengtas įtaisas, užtaisytas SM, išmetamuoju užtaisu, pirotechniniais elementais ir sprogdikliais arba branduolinėmis medžiagomis, BM ar NM. Tam tikri šaudmenys gali… …   Artilerijos terminų žodynas

  • боеприпас — šaudmuo statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Ginkluotės sudedamoji dalis tiesiogiai žmonėms kauti, technikai ir įtvirtinimams naikinti bei specialiosioms užduotims atlikti – apšviesti, dūmyti, agitacinei medžiagai mėtyti… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • боеприпас — šaudmuo statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Karinėse operacijose naudojamas sukomplektuotas įtaisas, užtaisytas sprogstamosiomis medžiagomis, išmetamuoju užtaisu, pirotechniniais elementais ir sprogdikliais,… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • боеприпас аэрозольного взрыва — erdvinio sprogimo šaudmuo statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Įprastinis šaudmuo, kuriam sprogus įvyksta ↑ erdvinis sprogimas; erdvinio sprogimo šaudmuo gali būti aviacinė bomba ir bombų kasetė, erdvinio sprogimo… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • боеприпас объемного взрыва — erdvinio sprogimo šaudmuo statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Įprastinis šaudmuo, kuriam sprogus įvyksta ↑ erdvinis sprogimas; erdvinio sprogimo šaudmuo gali būti aviacinė bomba ir bombų kasetė, erdvinio sprogimo… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • боеприпас аэрозольного взрыва — aerozolinio sprogimo šaudmuo statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių atitikmenys: angl. fuel air explosive munition rus. боеприпас аэрозольного взрыва ryšiai: žiūrėk – erdvinio sprogimo šaudmuo …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • боеприпас с готовыми убойными элементами — šaudmuo su gatavais naikinamaisiais elementais statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Pagrindinės paskirties šaudmuo, pripildytas adatėlių, strėlių, šratų ir pan. Pvz., artilerijos sviedinyje gali būti 7–9 tūkst. plunksnotų… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • Боеприпас — 20мм. боеприпасы для автоматического самолетного орудия М 61 Vulcan Боевые припасы все материалы и приспособления артиллерийские и инженерные, служащие для поражения неприятельских войск и разрушения их сооружений. К Б. припасам относятся готовые …   Википедия

  • боеприпас — ▲ взрывчатое устройство ↑ для (чего), выстрел боеприпасы предметы, предназначенные для выстрела из соответствующего оружия. боепитание. огнеприпасы. патрон устройство, предназначенное для выстрела из оружия, объединяющее в одно целое при помощи… …   Идеографический словарь русского языка

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”